imo Vastgoed
4.9
Gebaseerd op 157 recensies
js_loader

Oudstrijderslaan 38, 3140 Keerbergen

imo Vastgoed gebruikt cookies om uw website ervaring te verbeteren. Lees meer
* door enkel essentiële cookies te accepteren werkt onze website mogelijks niet optimaal.
←   Nieuws

im(m)o nieuws: Onroerende voorheffing & BTW bij heropbouw veranderen

Contacteer ons

Geplaatst op 5 april 2023

im(m)o nieuws: Onroerende voorheffing & BTW bij heropbouw veranderenimo Vastgoed

Onroerende voorheffing ondergaat opnieuw aanpassing

Ieder jaar betaalt elke vastgoedeigenaar onroerende voorheffing. Deze wordt in het begin van het jaar wel eens gewijzigd. Dit jaar zijn de wijzigingen in vermindering voor kinderlast (niet onbelangrijk in geval van verhuur) en energiezuinige woningen de voornaamste. Daarnaast zal de onroerende voorheffing in 2023 sterk stijgen. Dit is een gevolg van hoge inflatie en dus hogere indexering van het kadastraal inkomen. Het KI zal in 2022 9,59% hoger liggen dan in 2023.

Vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen

De belangrijkste aanpassing hierbij is dat vanaf 1 januari 2023 gewone nieuwbouw niet meer in aanmerking komt. U kunt alleen aanspraak maken op vrijstelling voor nieuwbouw als het gaat om sloop en herbouw. Zonder voorafgaande afbraak kan dit niet meer. Daarom zijn de verminderingen beperkt tot vervanging van gebouwen en grote energierenovaties. De ijkdatum is de datum waarop de omgevingsvergunning is aangevraagd.

Het potentieel voordeel kan worden samengevat in de onderstaande tabel (geldig voor omgevingsvergunningsaanvragen sinds 01/01/2023):

Om de korting te bekomen, moet niet alleen voldaan zijn aan het E-peil, maar aan alle EPB-eisen. Is dat zo, dan wordt de vermindering normaliter automatisch toegekend.

Vermindering onroerende voorheffing voor kinderlast

Deze vermindering wordt toegekend als ten minste twee kinderen op 1 januari van het aanslagjaar in hetzelfde huishouden op één adres gedomicilieerd zijn en recht hebben op kinderbijslag. In het verleden omvatten de verminderingen verschillende bedragen naargelang het om een eerste, tweede, derde, vierde… kind ging. Naarmate het aantal kinderen toeneemt, neemt het berag van elk kind geleidelijk toe. Dat is nu veranderd. Vanaf nu is de vermindering een vast bedrag van 8 euro per kind. Die 8 euro wordt verhoogd met de provinciale en gemeentelijke opcentiemen. Voor kinderen met een erkende handicap wordt de vermindering verdubbeld.

Niet geheel onbelangrijk om dit te weten, ook bij verhuur. De vermindering voor kinderlast komt immers in aanmerking voor de regeling waarbij de onroerende voorheffing voor de verhuurder wordt verlaagd maar de verhuurder verplicht is de korting door te rekenen in de huurprijs, zodat het bedrag finaal de huurder ten goede komt.

Co-ouders die van de vermindering kunnen genieten, kunnen Sinds 1 januari 2023 aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) vragen om onmiddellijk een evenwichtige verdeling (50/50 of een andere) toe te passen.

Opcentiemen

Daarnaast wordt op 1 januari door de gemeenten beslist of er een aanpassing van de opcentiemen kan ingevoerd worden. Wanneer uw gemeente zo een wijziging doorvoert, dan wijzigt dit uiteraard ook het bedrag dat je finaal zal moeten betalen. In Gent, Kapellen en Overijse stijgen de opcentiemen bijvoorbeeld, terwijl ze in Diksmuide en Hove dalen.

Vastgoedsector reageert verontwaardigd over plannen om BTW op renovatiewerken op te trekken van 6 naar 9%

De vastgoedsector is verbolgen over het voorstel van minister Van Peteghem om de BTW op renovatiewerken te verhogen van 6 naar 9%. Volgens CIB Vlaanderen is het onbegrijpelijk om woningrenovaties duurder te maken, vooral in tijden van renovatieverplichtingen en de noodzaak om de renovatiedoelstellingen te halen in de strijd tegen klimaatuitdagingen en hoge energiekosten.

Wie vandaag een woning renoveert die ouder is dan 10 jaar, kan dat doen aan 6% BTW. Minister Van Peteghem wil in zijn voorstel voor de eerste fase van de fiscale hervorming daar 9% van maken. 3% meer dus. Onbegrijpelijk vindt de Vlaamse makelaarsfederatie CIB Vlaanderen

CIB Vlaanderen stelt dat een BTW-verhoging op renovatiewerken precies het tegenovergestelde is van wat nodig is om de bevolking te stimuleren om te renoveren en de energiezuinigheid van ons woningbestand te verbeteren. De vastgoedfederatie vraagt om de BTW op renovatiewerken op 6% te houden en merkt op dat een BTW-verhoging de financiering van renovatiewerken bemoeilijkt, vooral voor syndici die proberen renovaties gerealiseerd te krijgen in appartementsgebouwen.

Daarnaast vraagt CIB Vlaanderen zich ook af waarom gewesten nog premies zouden geven om renovaties te ondersteunen als de federale overheid dat geld via de BTW gewoon terugneemt. In plaats van de BTW te verhogen, zou de overheid volgens beter andere maatregelen nemen om renovaties te stimuleren en te ondersteunen, zoals het verlenen van belastingvoordelen en het verstrekken van subsidies.

←   Nieuws

Meer recent nieuws