imo Vastgoed
4.9
Gebaseerd op 158 recensies
js_loader

Oudstrijderslaan 38, 3140 Keerbergen

imo Vastgoed gebruikt cookies om uw website ervaring te verbeteren. Lees meer
* door enkel essentiële cookies te accepteren werkt onze website mogelijks niet optimaal.
←   Nieuws

im(m)o nieuws: Wijziging BTW Heropbouw

Contacteer ons

Geplaatst op 17 oktober 2023

im(m)o nieuws: Wijziging BTW Heropbouwimo Vastgoed

De regering heeft besloten om het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw te handhaven, maar met enkele beperkingen.

Het verlaagd btw-tarief van 6%, in plaats van de standaard 21% voor nieuwbouwprojecten, blijft geldig voor woningen die volledig worden afgebroken en herbouwd. Dit voordelig regime werd oorspronkelijk in 2021 ingevoerd voor een initiële periode van twee jaar en werd later met een jaar verlengd, tot en met 31 december 2023. Hoewel deze regeling al permanent was in 32 steden in het hele land, heeft de federale regering nu besloten om deze definitief in te voeren en van toepassing te maken in heel België.

Er zijn echter enkele belangrijke wijzigingen: de verlaagde btw-regeling is nu alleen van toepassing voor bouwheren. Bouwpromotoren, die heropgebouwde woningen verkopen, zullen vanaf 1 januari 2024 niet langer kunnen profiteren van dit voordeel. Bovendien zijn er enkele aanvullende voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet de betreffende woning de enige woning zijn of woningen die bestemd zijn voor langdurige sociale verhuur (via sociale verhuurkantoren).

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd btw-tarief, moet de afbraak van een gebouw gepaard gaan met de heropbouw van een woning. Na afronding van de werkzaamheden moet het gebouw uitsluitend of voornamelijk als enige privéwoning worden gebruikt.

Het is toegestaan dat een deel van de woning voor professionele doeleinden wordt gebruikt, zolang het privégebruik overwegend is. Echter, tweede woningen en woningen bedoeld voor verhuur komen niet in aanmerking. Daarnaast mag de aanvrager geen ander eigendom bezitten. Woningen waarvan men mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker is door een erfenis worden niet meegerekend.

Bovendien wordt verwacht dat de “sociale” voorwaarden van het tijdelijke tarief zullen worden toegepast op het permanent verlaagd tarief. In dit geval mag de bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning niet meer dan 200 vierkante meter bedragen, en moet de woning gedurende vijf jaar de enige en eigen woning van de bouwer of koper blijven.

Voor projecten die al zijn gestart onder de huidige tijdelijke regeling, zal waarschijnlijk een overgangsmaatregel worden voorzien tot eind 2024.

De grootste impact van deze wijzigingen is voelbaar voor bouwpromotoren, omdat de tijdelijke btw-verlaging wordt beëindigd en de permanente verlaging wordt aangepast. Dit betekent dat de verkoop van woningen die na afbraak en heropbouw zijn gerealiseerd, vanaf volgend jaar niet langer in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw.

←   Nieuws

Meer recent nieuws