imo Vastgoed
4.8
Gebaseerd op 156 recensies
js_loader

Oudstrijderslaan 38, 3140 Keerbergen

imo Vastgoed gebruikt cookies om uw website ervaring te verbeteren. Lees meer
* door enkel essentiële cookies te accepteren werkt onze website mogelijks niet optimaal.
←   Nieuws

im(m)o Vastgoed nieuws: Wat verandert er in 2024?

Contacteer ons

Geplaatst op 4 januari 2024

im(m)o Vastgoed nieuws: Wat verandert er in 2024?imo Vastgoed

De start van een nieuw jaar is typisch een moment waarop regels veranderen. Ook in vastgoedland is dit niet anders.

imo Vastgoed heeft voor jou hieronder de belangrijkste veranderingen opgesomd. Heb je specifieke vragen of bekommernissen? Dan kan je steeds terecht bij één van onze collega’s!

1. Premie voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen

Heeft u een onverwarmd gebouw, zoals een stal, garage of schuurtje, waarvan het dak bedekt is met asbest? Indien u besluit dit te laten verwijderen en tegelijkertijd zonnepanelen op het nieuwe dak plaatst, komt u mogelijk in aanmerking voor een premie van 12 euro per vierkante meter asbestverwijdering van netbeheerder Fluvius. Hoewel de oorspronkelijke deadline voor aanvragen op 1 januari lag, is het nog steeds mogelijk deze ondersteuning aan te vragen tot het einde van 2025.

2. Stijging van onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing, een jaarlijkse belasting voor vastgoed-eigenaren, wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI), een fictief bedrag dat aan uw woning wordt toegewezen als huurwaarde.

Als gevolg van de jaarlijkse indexering van het KI zal de Vlaamse onroerende voorheffing die u het komende jaar betaalt, tot 4,1 procent hoger uitvallen. De exacte toename verschilt sterk van gezin tot gezin, aangezien de voorheffing ook afhankelijk is van het belastingbeleid van uw gemeente en uw gezinssituatie.

3. Wijzigingen in renovatiesubsidies

In 2024 wordt de Mijn VerbouwPremie, de samengevoegde premie voor renovatie en energiebesparende investeringen van de Vlaamse overheid, voortgezet. Het premiebedrag is variabel en hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en het type gebouw. Jaarlijks worden deze inkomensgrenzen geïndexeerd.

Voor eigenaars-bewoners in de middelste en laagste inkomenscategorieën zijn de tijdelijk verhoogde premiepercentages van 35 en 50 procent met één jaar verlengd voor aanvragen tot eind 2024.

4. Geen overdraagbaarheid meer van betaalde registratierechten

In het Vlaams Gewest is het niet langer mogelijk voor particulieren om gebruik te maken van de overdraagbaarheid van registratiebelasting bij de verkoop van hun eerste gezinswoning om een andere woning aan te schaffen. Deze overdraagbaarheid stond toe dat de registratiebelasting betaald voor een vorige woning kon worden afgetrokken van de registratiebelasting die verschuldigd was voor de aankoop van een volgende woning. Sinds begin 2022 is de overdraagbaarheid geleidelijk afgebouwd en niet langer beschikbaar.

5. Toenemende kosten voor vastgoedaktes

Als gevolg van de indexering neemt het tarief voor een hypothecaire inschrijving (koopakte) toe van 240 naar 285 euro. Het tarief voor de registratie van een hypotheek (kredietakte) stijgt van 230 euro (of 985 euro voor leningen van meer dan 300.000 euro) naar 270 euro (of 1.160 euro voor leningen van meer dan 300.000 euro). Ten slotte zal de vergoeding voor een afschrijving (akte van kwijting) stijgen van 295 naar 350 euro.

6. Nieuwe verplichtingen voor EPC-certificaten

Voor alle appartementsgebouwen is het nu verplicht om te beschikken over een Energieprestatiecertificaat (EPC) voor de gemeenschappelijke delen. Dit certificaat geeft inzicht in de energie-efficiëntie van de gezamenlijke ruimtes, waaronder vloeren, muren, daken en collectieve installaties. Bovendien bevat het aanbevelingen ter verbetering van de energieprestaties. Deze verplichting is losgekoppeld van de verkoop of verhuur van het pand en is in fasen ingevoerd.

Daarnaast geldt nu de eis dat alle grote niet-residentiële eenheden in publieke en overheidsgebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels, eveneens moeten beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen.

7. Erfpacht en recht van opstal onderhevig aan tariefsverhoging

De registratierechten die verschuldigd zijn bij de vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of opstal worden verhoogd van 2 naar 5 procent. Deze heffingen worden berekend op basis van het totale bedrag aan vergoedingen dat de erfpachter of opstalhouder aan de eigenaar betaalt.

Bij erfpacht krijgt de erfpachter het volledige genot van het onroerend goed waarvan iemand anders de eigenaar is. Hij kan het eigendom gedurende een langere periode gebruiken alsof hij zelf de eigenaar is, met een minimum van 15 jaar en een maximum van 99 jaar.

Een recht van opstal is een zakelijk recht om gebouwen, constructies of beplantingen aan te brengen op grond van iemand anders, met een maximale duur van 99 jaar. In tegenstelling tot erfpacht wordt men met een opstalrecht automatisch eigenaar van de gebouwen of beplantingen.

8. Voorkeursrecht voor huurders in het Brussels Gewest

In het Brussels Gewest hebben huurders het recht van voorkeur wanneer hun huurwoning te koop wordt aangeboden. De eigenaar is verplicht om de woning als eerste aan de zittende huurder aan te bieden. De huurder heeft een periode van 30 dagen om te beslissen of hij de verkoop al dan niet aanvaardt. Het vernieuwde beleid is niet van toepassing op huurcontracten van korte duur.

←   Nieuws

Meer recent nieuws